I-Miejsce-Weronika-Kalkowska-17lat-VinciPszczyńskie-Centrum-Kultury-w-Pszczynie