I. PRZESTRZEŃ – 2.5 ciągi piesze i parkingi – przykład 1