Kalendarz 2018

Podczas zajęć w I semestrze 2017/2018 powstały obrazy „Pszczyna na rysunkach”

Prace zostały zebrane i wydane w dwóch kalendarzach na 2018.