Kalendarz 2018

Podczas zajęć w I semestrze 2017/2018 powstały obrazy „Pszczyna na rysunkach”

Prace zostały zebrane i wydane w dwóch kalendarzach na 2018.

pless.1   pless.8    pless.2pless.4   pless.3   pless.7

pless.6     pless.9